Dysgu am hanes Cymru

A ddylai hi fod yn orfodol i blant ysgol o saith oed i fyny ddysgu am hanes Cymru?

Mae mudiad Balchder Cymru wedi cyflwyno deiseb i'r Cynulliad yn galw am hynny.

Nia Thomas fu'n holi barn yr hanesydd Hefin Mathias ar y Post Cynta' fore Gwener.