Pontio: Dechrau o ddifri

Bydd carreg sylfaen yn cael ei gosod ddydd Gwener wrth i'r gwaith o godi adeilad newydd ar gyfer y celfyddydau ym Mangor ddechrau o ddifri.

Bydd cynllun Pontio yn costio dros £44 miliwn ac yn cynnwys theatr, sinema, ystafelloedd cyfarfod, a chanolfan i fyfyrwyr y Brifysgol ym Mangor.

Fe gaeodd Theatr Gwynedd yn 2008 ac, fel y clywodd Alun Rhys, mae cynllun Pontio wedi wynebu sawl her cyn i'r dywarchen gynta' gael ei chodi.