Pledio'n ddi-euog i ladd April

Mae dyn 47 oed sydd wedi ei gyhuddo o gipio a llofruddio April Jones ym Machynlleth wedi pledio yn ddi-euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Ond, yn ôl ei fargyfreithiwr, mae'n debygol y bydd Mark Bridger yn cyfadde' mai fo oedd yn gyfrifol am farwolaeth y ferch fach bump oed.

O Lys y Goron yr Wyddgrug, adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan