Gweddnewid tre' glan môr Y Rhyl

Mae cynghorwyr Sir Ddinbych yn trafod cynlluniau i ddymchwel canolfan hamdden enwog yr Heulfan, a chodi canolfan ddŵr newydd yn ei lle, yn ogystal â gwella mynedfa Theatr y Pafiliwn.

Mae'r adroddiad sydd gerbron y cynghorwyr ddydd Mawrth yn dweud bod y cwmni sy'n gweinyddu'r Heulfan ar ran yr awdurdod - Clwyd Leisure - wedi methu â chynnal yr atyniad yn ddigonol.

Ond mae'r cwmni yn gwrthod y feirniadaeth ac yn mynnu ymddiheuriad.

O'r Rhyl, adroddiad Rhian Price.