Ceredigion: Y farn am ad-drefnu iechyd

Mae pryderon wedi codi yn ardal Aberystwyth a'r canolbarth, wrth i Fwrdd Iechyd Hywel Dda ystyried newidiadau i'r gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais yn y dre' fel rhan o ad-drefnu drwy'r rhanbarth.

Mae cannoedd o bobl wedi bod yn mynychu cyfarfodydd cyhoeddus i leisio pryder ynglŷn â gwasanaethau yno.

Erbyn hyn mae'n ymddangos na fydd ofnau gwaethaf yr ymgyrchwyr yn cael eu gwireddu.

Ond, fel y clywodd Craig Duggan, dyw'r ymgyrch ddim ar ben.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd