Cofio geni'r cyn-brif weinidog David Lloyd George

O Lanystumdwy i Lundain mae hi wedi bod yn ddiwrnod o ddathlu bywyd a gwaith David Lloyd George.

Mae 'na union 150 mlynedd ers geni'r unig Gymro-Cymraeg i fod yn Brif Weinidog ar Brydain.

Gadawodd ei farc heb os fel canghellor ac fel prif weinidog adeg y rhyfel byd cynta', ond mae'n deg dweud nad oedd o 'chwaith yn wleidydd gwynach na gwyn.

Adroddiad Dafydd Gwynn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan