Newyddion lleol yn newid gyda'r oes ddigidol

Ers dyfodiad y we a thechnoleg newydd mae newyddiaduraeth a sut mae pobol yn derbyn eu newyddion wedi newid yn llwyr.

Yr wythnos yma mi fu arbenigwyr yn y maes yn trafod sut mae ymateb i'r her ac yn enwedig drwy Gyfrwng y Gymraeg.

Adroddiad Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd