Diswyddiadau wrth ailstrwythuro Amgueddfa Cymru

Mae undebau sy'n cynrychioli staff Amgueddfa Cymru wedi dweud eu bod nhw'n "pryderu'n fawr" ar ôl i'r corff gyhoeddi ei fod yn ailstrwythuro ac yn cael gwared a swyddi.

Y nod ydi peidio ag amharu ar waith dyddiol y saith amgueddfa, o Sain Ffagan a'r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd i'r amgueddfa lechi yn Llanberis.

Bydd 35 o swyddi'n diflannu.

Ond mi fydd y newidiadau'n cael effaith ar 160 o staff, sef chwarter y cyfanswm.

Adroddiad Ellis Roberts.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan