Ymchwiliad i ganolfan treftadaeth Cywain

Mae cais wedi ei wneud i Swyddfa Archwilio Cymru gynnal ymchwiliad i fethiant canolfan treftadaeth ger Y Bala.

Caeodd Canolfan Cywain ei drysau dros flwyddyn yn ôl.

Mae'r mudiad oedd yn rhedeg y fenter, Antur Penllyn, yn cyfarfod nos Lun i ystyried dirwyn yr antur i ben.

Adroddiad Sion Tecwyn.