Diddordeb i brynu lladd-dy

Mae arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn yn dweud bod diddordeb wedi cael ei ddangos mewn prynu lladd-dy Welsh Country Foods yn Y Gaerwen.

Mae dyfodol y lladd-dy a swyddi 350 o weithwyr yn y fantol ar ôl colli archeb enfawr gan gwmni Asda.

Y gobaith ydi perswadio Asda i ail ddechrau prynu ŵyn o'r lladd-dy a chael prynwr newydd parhaol i'r safle.

Dydd Llun mae 'na gyfarfod i drafod y ffordd ymlaen.

Adroddiad Llyr Edwards.