Blwyddyn gynta' Ian Jones yn S4C

Mae'n flwyddyn union ers i Ian Jones ddechrau ar ei waith fel Prif Weithredwr S4C.

Fe gymerodd yr awennau'n dilyn un o gyfnodau mwya' cythryblus y sianel, a ffigyrau gwylio siomedig yn creu penawdau negyddol.

Ond a yw pethe wedi newid er gwell i'r sianel yn ystod ei flwyddyn gynta'?

Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas, sydd wedi bod yn bwrw golwg 'nôl ar 12 mis cynta' Ian Jones.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan