BBC Cymru Fyw

Cynnig gradd mewn lletygarwch

Pan rydych chi'n mynd i aros mewn gwesty, pa mor bwysig i chi ydi safon y gwasanaeth 'dach chi'n ei dderbyn? Mae cynlluniau ar y gweill i sefydlu ysgol newydd yn Ninbych y Pysgod yn rhoi'r cyfle i hyd at 90 o fyfyrwyr ar y tro ennill gradd mewn lletygarwch. Catrin Heledd sydd â'r stori.