Protest staff Cyngor Gwynedd am godiadau cyflog uwch swyddogion

Roedd 'na tua 200 o weithwyr Cyngor Gwynedd mewn protest yng Nghaernarfon ddydd Iau i wrthwynebu penderfyniad i godi cyflogau rhai o uwch swyddogion yr awdurdod.

Dydi mwyafrif staff y cyngor ddim wedi cael codiad cyflog ers 2009.

Maen nhw'n dweud bod y codiadau - o hyd at 7% - yn annheg.

Ond mae Cyngor Gwynedd wedi amddiffyn y penderfyniad.

Adroddiad Sion Tecwyn.