BBC Cymru Fyw

Rhybudd am lifogydd wrth i fwy o law gyrraedd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn rhybuddio am law trwm nos Sadwrn all achosi mwy o lifogydd mewn sawl ardal.

Wedi'r eira, mae glaw a thywydd mwyn eisoes wedi achosi llifogydd yn y gorllewin.

Bu'n rhaid i'r gwasanaeth tân achub pobl o'u cartrefi ym mhentre' Llanddowror yn Sir Gaerfyrddin nos Wener.

Bu trafferthion yn Sir Benfro ac yn ardal Abertawe hefyd.

Adroddiad Sara Gibson.