Dyfalu am olynydd y Pab

Mae'r dyfalu wedi dechrau ynglyn â phwy fydd yn olynu'r Pab Bened yn dilyn ei benderfyniad annisgwyl i ildio'r awennau.

Bydd y Pab yn rhoi'r gorau iddi ddiwedd mis Chwefror ar ôl dweud nad yw bellach â'r nerth corfforol na meddyliol i arwain yr Eglwys Babyddol.

Roedd ei gyhoeddiad yn syndod i rai o Uwch Swyddogion y Fatican hyd yn oed.

Bu Wyn Thomas - sydd wedi astudio yn y Fatican ac wedi cwrdd â'r Pab - yn siarad gyda Kate Crockett ar y Post Cynta fore Mawrth.