Argymhellion gan weinidogion Ewropeaidd

Yn siarad ar brif raglen Newyddion nos Fercher, mi roddodd aelod cynulliad Ceredigion, y cyn-weinidog amaeth Elin Jones, ei hymateb hi i'r argymhellion gan weinidogion Ewropeaidd i gynnal profion DNA ar gynnyrch cig eidion ac i brofi am ddiogelwch cig ceffyl.