BBC Cymru Fyw

Addysg 'yn fynwent uchelgais'

Yng Nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru ym Miwmares mi ddwedodd yr arweinydd Leanne Wood bod system addysg Cymru bellach "yn fynwent uchelgais". Roedd hi'n feirniadol iawn o agwedd llywodraeth Cymru at addysg ac mi fyddai hi fel Prif Weinidog, medda hi, yn sicrhau bod safonau yn codi. O'r gynhadledd dyma Elin Gwilym.