Cynlluniau i greu lagŵn yn Abertawe

Mae 'na gynlluniau ar y gweill i greu lagŵn neu forlyn ym Mae Abertawe.

Yn ôl y datblygwyr fe fydd yn cynhyrchu digon o drydan ar gyfer holl gartrefi'r ddinas gan ddefnyddio ynni'r llanw.

Maen nhw'n deud bod cynghorwyr wedi ymateb yn gadarnhaol i'r syniad.

O Abertawe adroddiad Owain Evans.