Busnes yn ffynnu mewn cyfnod anodd

Tra bod yr economi'n parhau'n wan - mae 'na fusnes yn Abertawe sydd wedi tyfu'n aruthrol mewn cyfnod byr.

Ychydig dros flwyddyn yn ol dim ond DEG o bobl oedd yn gweithio i gwmni trwsio llongau Swansea drydocks.

Erbyn hyn mae 'na hanner cant yn gweithio yno a bydd angen cyflogi rhagor ar ol i'r cwmni gael cytundeb i drwsio Fferi P&O.

Dyma adroddiad Owain Evans ar Newyddion nos Lun.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan