Llifogydd yw un o brif dasgau corff newydd

Fe fydd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru'n cael ei ddirwyn i ben ar ddiwedd y mis.

Fe fydd y cyfrifoldebau'n cael eu rhoi yn nwylo corff amgylcheddol cwbl newydd.

Mi fydd Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn cymryd drosodd y Comisiwn Coedwigaeth a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

Ond gwaith yr Asiantaeth - sydd a dros 1,000 o staff ar hyn o bryd - fydd yr elfen fwyaf yn y corff newydd.

Mae'n bosibl mai delio efo llifogydd fydd un o'i brif dasgau.

Adroddiad Iolo ap Dafydd.