Atgofion rhai oedd yn adnabod RS Thomas

Mae hi'n 100 mlynedd ers geni'r bardd RS Thomas.

Mae'n cael ei gofio, nid yn unig fel un o'n beirdd gorau ni, ond hefyd fel ymgyrchydd dros iaith ac amgylchedd Cymru.

Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas, sydd wedi bod yn holi rhai oedd yn ei adnabod.