Swyddog heddlu cefn gwlad newydd

Mynd i'r afael â throseddu yng nghefn gwlad oedd un o brif flaenoriaethau Comisiynydd Heddlu'r Gogledd, Winston Roddick, wrth iddo gyhoeddi ei gynllun plismona ddechrau'r mis.

Bellach mae 'na swyddog newydd wedi cael ei phenodi fel rhan o'r strategaeth honno.

Merfyn Davies fu'n holi Jenny Studley o Lanferes ger Yr Wyddgrug, wrth iddi gychwyn ar ei dyletswyddau newydd.