BBC Cymru Fyw

Yr Arglwydd Wyn Roberts sy'n cofio Margaret Thatcher

Bu farw'r Fonesig Margaret Thatcher ddydd Llun yn 87 oed.

Fe gafodd strôc fawr.

Am 11 mlynedd hi oedd Prif Weinidog Prydain, y wraig gyntaf i ymgymryd â'r swydd.

Un fu'n cydweithio yn agos gyda hi oedd Syr Wyn Roberts, Aelod Seneddol Ceidwadol Conwy rhwng 1970 a 1997.

Nia Thomas fu'n holi'r Arglwydd Roberts o Gonwy am ei atgofion.