Holi un o arlunwyr enwoca' Cymru

Mae gwaith un o arlunwyr enwoca' Cymru yn cael ei arddangos mewn amgueddfa newydd.

Bydd yn bosib gweld darluniau Gwilym Prichard yn oriel Martin Tinney yng Nghaerdydd.

Mae'r gŵr o Lanystumdwy, Gwynedd, yn adnabyddus am ei luniau tirwedd o Gymru a thramor ac wedi bod yn eu creu ers 60 mlynedd.

Ar ôl treulio cyfnod yn byw i ffwrdd mae wedi dychwelyd yn ôl i Gymru i fyw yn Ninbych y Pysgod.

Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas, fu'n ei holi.