Dysgwr y Flwyddyn: Craig ab Iago

CRAIG AB IAGO

Er bod teulu Craig ab Iago yn hannu o Ddyffryn Nantlle, cafodd ei fagu ar hyd a lled Ewrop gan fod ei dad yn aelod o'r Awyrlu.

Yn hollol Ddi-Gymraeg, roedd eisiau dysgu'r iaith ers blynyddoedd.

Cafodd ei sbarduno i fynd ati ar ôl bod mewn angladd teuluol a sylweddoli eto bod gweddill ei deulu'n gallu siarad Cymraeg.

Erbyn hyn mae'n byw ei fywyd yn llwyr trwy'r iaith Gymraeg.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan