Tŷ Siamas: 'Angen asesu grantiau'

Mae angen i Lywodraeth Cymru roi mwy o ofal i'r ffordd maen nhw'n dosbarthu grantiau, yn ôl Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad.

Dywedodd Darren Millar AC wrth BBC Cymru fod angen asesu cynlluniau busnes yn llawer mwy trwyadl cyn rhoi arian cyhoeddus i brosiectau.

Fe wnaeth ei sylwadau ar ôl iddi ddod i'r amlwg nad yw Tŷ Siamas yn Nolgellau yn cynnal unrhyw swyddi llawn amser erbyn hyn.

Adroddiad Illtud ab Alwyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan