Golwg ar economi Ynys Môn ar drothwy'r isetholiad

Mewn cyfnod o heulwen braf mae'r pleidiau gwleidyddol wedi bod wrthi yn brysur iawn yn ymgyrchu i geisio ennill sedd Ynys Môn yn y Cynulliad.

Mi fydd yr isetholiad yno yn cael ei chynnal ar Awst y cyntaf.

Un o brif bynciau trafod ar yr ynys ydi sefyllfa'r economi.

Mae yna sawl ergyd drom wedi bod yn ddiweddar, gyda nifer o swyddi yn cael eu colli.

Atomfa newydd yn Yr Wylfa ydi'r ateb yn ôl rhai - ond be arall sydd yna?

Aled Hughes fu'n trio cael yr atebion wrth i'r isetholiad yng ngwlad y medra agosáu.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan