Pennaeth Sioe eisiau polisi cliriach

Yn ôl cadeirydd newydd Cymdeithas y Sioe Amaethyddol, mae angen clywed barn eu haelodau ar bynciau amaeth ac mae'n galw am bolisi cliriach gan Lywodraeth Cymru.

Wrth i'r sioe ddechrau ddydd Llun, dywedodd John Davies bod cyfle gan y llywodraeth i roi eu marc ar y diwydiant amaeth.

Mae paratodau penodol wedi eu gwneud hefyd i edrych ar ôl lles yr anifeiliaid yn y tywydd cynnes.

Adroddiad Gohebydd Amgylchedd a Materion Gwledig BBC Cymru, Iolo ap Dafydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan