Darran Lloyd

Daw Darran Lloyd o Aberdâr ac mae'n dysgu Cymraeg ers bron pedair blynedd.

Mae'n gweithio fel hyfforddwr yn Heddlu De Cymru ac yn teimlo bod dysgu'r iaith wedi newid ei fywyd.

Erbyn hyn mae'n dysgu Dosbarth Mynediad Cymraeg Heddlu De Cymru.

Ddwy flynedd yn ôl enillodd wobr Dysgwr y Flwyddyn yn y gwaith a symbylodd hyn Darran i barhau gyda'i Gymraeg.

Gofynnodd ei dad-cu iddo gystadlu am deitl Dysgwr y Flwyddyn, a phenderfynodd Darran wneud hynny eleni er cof amdano.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan