Dysgwr y Flwyddyn: Martyn Croydon

O Redditch y daw Martyn ond dywedodd ei fod "wedi gwirioni gyda Phen Llŷn ers cyn cof" a phan ddaeth y cyfle fe symudodd draw i Gymru i fyw, i redeg ei fusnes creu gwefannau ac astudio gyda'r Brifysgol Agored.

Dechreuodd ddysgu Cymraeg, gan ddefnyddio llyfrau a thros y we ond ar ôl symud, dechreuodd fynychu gwersi Cymraeg ym Mhwllheli.

Erbyn hyn mae Martyn, sydd wedi setlo yn Llannor, wedi pasio'i arholiad Lefel A Cymraeg ac yn gweithio fel tiwtor Cymraeg ers Medi 2012.

Mae hefyd yn weithgar yn ei gymuned leol, gan gynnwys gwirfoddoli gyda'r papur bro lleol, Llanw Llŷn.