Dysgwr y Flwyddyn: Darran Lloyd

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau, bydd BBC Cymru Newyddion Ar-lein yn cyhoeddi cyfweliadau gyda'r pedwar fydd yn cystadlu yn un o brif ddigwyddiadau'r wythnos - cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

Daw Darran Lloyd o Aberdâr ac mae'n dysgu Cymraeg ers bron pedair blynedd.

Mae'n gweithio fel hyfforddwr yn Heddlu De Cymru ac yn teimlo bod dysgu'r iaith wedi newid ei fywyd.

Erbyn hyn mae'n dysgu Dosbarth Mynediad Cymraeg Heddlu De Cymru.

Ddwy flynedd yn ôl enillodd wobr Dysgwr y Flwyddyn yn y gwaith a symbylodd hyn Darran i barhau gyda'i Gymraeg.

Gofynnodd ei dad-cu iddo gystadlu am deitl Dysgwr y Flwyddyn, a phenderfynodd Darran wneud hynny eleni er cof amdano.

Bydd y rownd derfynol yn cael ei chynnal nos Fercher, Awst 7, yn nhref Dinbych.

Alun Thomas fu'n holi Darran Lloyd.

Cyhoeddwyd