Dysgwr y Flwyddyn: Craig ab Iago

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau, bydd BBC Cymru Newyddion Ar-lein yn cyhoeddi cyfweliadau gyda'r pedwar fydd yn cystadlu yn un o brif ddigwyddiadau'r wythnos - cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

CRAIG AB IAGO

Er bod teulu Craig ab Iago yn hannu o Ddyffryn Nantlle, cafodd ei fagu ar hyd a lled Ewrop gan fod ei dad yn aelod o'r Awyrlu.

Yn hollol Ddi-Gymraeg, roedd eisiau dysgu'r iaith ers blynyddoedd.

Cafodd ei sbarduno i fynd ati ar ôl bod mewn angladd teuluol a sylweddoli eto bod gweddill ei deulu'n gallu siarad Cymraeg.

Erbyn hyn mae'n byw ei fywyd yn llwyr trwy'r iaith Gymraeg.

Bydd y rownd derfynol yn cael ei chynnal nos Fercher, Awst 7, yn nhref Dinbych.

Alun Rhys fu'n holi Craig ab Iago.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan