Ynys Môn: diwrnod olaf ymgyrchu

Mae'r cyfnod ymgyrchu ar fin dod i ben ar gyfer isetholiad Ynys Môn.

Ar y 1af o Awst bydd pobl yr ynys yn dewis Aelod Cynulliad.

Dylan Jones fu'n holi Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick ar y Post Cyntaf gan ofyn iddo i ddechrau i ddisgrifio'r ymgyrch yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan