Dim lladd-dy i Ynys Môn

Ar Ynys Môn mae ffermwyr wedi datgan eu siom na fydd lladd-dy yno'n ail-agor. Collodd tri-chant o bobl eu gwaith pan gaeodd lladd-dy Vion yn y Gaerwen dri mis yn ôl. Er i'r safle gael ei werthu, mae'n ymddangos nad oes cynlluniau i'w ddefnyddio fel lladd-dy. Sion Tecwyn wnaeth ymchwilio ar ran Newyddion Naw.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan