Barod am Brifwyl Sir Ddinbych

Ar ôl dwy flynedd o baratoi a chodi arian, mae Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau yn dechrau nos Wener gyda chyngerdd agoriadol i ddathlu caneuon Robat Arwyn.

Mae popeth bron yn barod - ac am yr eildro mewn 12 mlynedd, mae trigolion a phobl fusnes Dinbych hefyd yn barod i roi croeso i'r miloedd o ymwelwyr sydd ar eu ffordd i Ddyffryn Clwyd.

Adroddiad Rhian Price.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan