Y bwrlwm yn y cyfri ym Môn

Mae Plaid Cymru wedi dal ei gafael ar sedd Ynys Môn a hynny gyda buddugoliaeth gyfforddus.

Fe enillodd Rhun ap Iorwerth o fwyafrif o fwy na 42% neu 9166 o bleidleisiau.

Llafur ddaeth yn ail ac UKIP oedd yn trydydd yn dyn ar ei sodlau.

Cynhaliwyd yr isetholiad i ethol Aelod Cynulliad newydd wedi i Ieuan Wyn Jones ddweud ym mis Mehefin ei fod yn camu i lawr.

Roedd Guto Thomas yn y cyfri ar yr ynys.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan