Diwrnod cynta' ar y Maes

Daeth dros 16,500 o bobl i Faes yr Eisteddfod yn Ninbych ddydd Sadwrn, ond doedd y diwrnod cynta' ddim heb ei broblemau.

Eleni mae'r Brifwyl yn defnyddio technoleg newydd.

Ond roedd rhai stondinwyr yn cael trafferth cysylltu â'r we.

Adroddiad Elen Wyn.