Hanes ysbyty seiciatryddol

Mae yna nifer o weithgareddau yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Ac mae gofal iechyd meddwl wedi bod yn bwysig i dref Dinbych.

Roedd yn dref yn gartref i Ysbyty Seiciatryddol Gogledd Cymru tan iddo gau deunaw mlynedd yn ôl.

Yn y Lle Celf ar Faes yr Eisteddfod mae yna arddangosfa arbennig am hanes yr ysbyty.

Adroddiad Rhian Price.