Beth yw dyfodol yr Eisteddfod?

Wrth i dasglu Llywodraeth Cymru baratoi i gyhoeddi eu syniadau nhw ar ddyfodol yr ŵyl, mae'r prif weinidog Carwyn Jones wedi dweud wrth BBC Cymru nad oes angen cartref parhaol.

Mae'r gost o gynnal yr Eisteddfod yn £3 miliwn y flwyddyn ac mae rhai yn galw am fwy o grantiau cyhoeddus?

Adroddiad Elen Wyn.