Yr Awr Gymraeg: O nerth i nerth

Ers rhai misoedd mae ymgyrch ar wefan Twitter wedi galluogi perchnogion busnes Cymraeg eu hiaith o bob rhan o Gymru i ddod i nabod ei gilydd. Am awr bob nos Fercher - rhwng wyth a naw o'r gloch - mi welwch chi lu o negeseuon ar Twitter yn cynnwys hashnod ymgyrch Yr Awr Gymraeg. Nos Lun roedd 'na gyfle i rai o'r bobol fusnes 'ma gyfarfod â'i gilydd ar faes yr Eisteddfod - mi fydd sesiwn arall eto nos Iau - ond yn y cyfarfod cyntaf nos Lun mi glywodd Rhian Price gan un o sylfaenwyr yr ymgyrch Huw Marshall pa mor boblogaidd ydi'r Awr Gymraeg.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan