Dramâu ar daith: Prinder arian

Mae trefnwyr dramau teithiol yng Nghymru yn dweud mai prinder arian sydd yn gyfrifol am lai o gynyrchiadau'n teithio'r wlad. Mae'r cwmniau'n dadlau eu bod hi'n rhy gostus i ymweld â theatrau am gyfnod byr. O faes Prifwyl Dinbych a'r Cyffuniau, adroddiad Elen Wyn.