Cytundebau dim oriau yn anheg?

Mae amcangyfrif fod hyd at filiwn o bobol Prydain ar gytundeb "dim oriau" - lle bydd gwaith ond yn cael ei gynnig iddyn nhw pan fydd o ar gael. Ond mae rhai cyflogwyr yn amddiffyn eu hawl i gynnig cytundebau felly - yn eu plith Canolfan y Mileniwm, a rhai o gynghorau Sir Cymru. Adroddiad Ellis Roberts.