Harbwr Pwllheli: Y diweddaraf

Mae Cyngor Gwynedd yn dweud eu bod yn hyderus y bydd yr academi hwylio genedlaethol ym Mhwllheli wedi ei chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn nesaf. Yn gynharach eleni mi wnaeth Newyddion Naw ddatgelu fel y bu'n rhaid gohirio'r cynllun am flwyddyn oherwydd problemau gyda'r broses tendro. Ddydd Mawrth roedd cyfle i bobl y cylch weld y cynlluniau diweddaraf cyn i gontractwr gael ei ddewis i wneud y gwaith. Mae busnesau Pwllheli wedi croesawu'r datblygiad ond maen nhw wedi eu siomi gan yr oedi. Adroddiad Sion Tecwyn.