Dechrau'r difa yn Lloegr

Wrth i'r gwaith dadleuol o ladd pum mil o foch daear o fewn y chwe wythnos nesaf ddechrau yn Lloegr mae ffermwyr yng Nghymru wedi dweud y byddan nhw yn cadw golwg fanwl iawn ar yr hyn sy'n digwydd yno. Dwy ardal yn agos i Gymru - Gwlad yr Haf a Swydd Gaerloyw - fydd yn arbrofi gyda saethu'r anifeiliaid. Adroddiad Iolo ap Dafydd.