Ateb i gysylltiad araf â'r we?

Ymhen mis fe fydd cynllun grant sydd ar gael i helpu pobl i wella'u cyswllt band eang yn dod i ben. Mae Cymorth Band Eang yn rhoi grantiau i dalu am ffordd o gysylltu â'r we pan nad yw cwmniau preifat yn cynnig y gwasanaeth. Roedd unigolion, busnesau bach a chymunedau yn gallu gwneud cais am grant gan Lywodraeth Cymru. Bu Craig Duggan mewn cymuned yn y canolbarth sy'n chwilio am ateb i gysylltiad araf â'r we.