Tiliau uniaith Saesneg yn Sainsbury's

Mae un o brif archfarchnadoedd Prydain wedi dweud nad ydyn nhw'n bwriadu darparu tiliau hunanwasanaeth yn ddwyieithog yn eu siopau. Daw'r ymateb ar ôl i ferch chwe blwydd oed o Landysul greu deiseb sy'n cwyno nad ydi'r Gymraeg i'w chlywed wrth y tiliau yn Sainsbury's. Mwy gan Elen Wyn.