Rhagor o gyfleoedd i ddysgu'r iaith

Mae galw am ehangu'r ddarpariaeth sydd ar gael er mwyn sicrhau y gall rhagor o bobl o leiafrifoedd ethnig ddysgu Cymraeg.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod wrthi'n cynnal gwersi blas i bobl o gefndiroedd ethnig yng Nghaerdydd.

Ac fel y clywodd Ben Price, gan fod y sesiynau mor llwyddiannus, mae cynlluniau ar y gweill i roi rhagor o gyfleoedd i bobl ddysgu'r iaith.