Agor enwebiadau am wobrau newydd

Dathlu'r rheiny sydd ddim fel arfer yn cael eu cydnabod - dyna'r syniad y tu ôl i system newydd o anrhydeddau Cymreig sy'n cael ei chyflwyno gan y llywodraeth.

Wrth alw am enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant ddydd Mawrth, fe gyhoeddodd y prif weinidog Carwyn Jones y bydd yr enillwyr cyntaf yn cael eu cyhoeddi ar ddechrau'r flwyddyn nesaf.

Dyma adroddiad James Williams ar Newyddion NAW nos Fawrth.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd