Esgobion benwywaidd i Gymru

Creuwyd hanes heddiw wrth i'r Eglwys yng Nghymru bleidleisio o blaid ordeinio merched yn Esgobion. Daw hynny ar ol i Gorff Llywodraethol yr Eglwys wrthod y syniad bum mlynedd yn ol. Yn dilyn trafodaeth hir ag emosionol heddiw mewn cyfarfod arbennig yn Llambed, roedd mwyafrif clir o blaid. Adroddiad Aled Scourfield.