Annog mwy i feicio

Bydd cynhadledd ym Mae Caerdydd ddydd Llun yn holi sut gall Llywodraeth Cymru hyrwyddo seiclo a sut gall bobl elwa o fynd ar eu beic.

Bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones, y Prif Swyddog Meddygol, a chyfarwyddwr gweithredol Cymdeithas Feicio Prydain yn trafod sut mae datblygu diwylliant o seiclo yma yng Nghymru.

Geraint Thomas fu ar ei feic ar ran y Post Cynta' ar BBC Radio Cymru.